Orfeus Forlag

Sankt Halvard. Helgen og Symbol. Ole Rikard Høiseter

Regular price 238,00 kr Discount -238,00 kr
10 in stock

Sankt Hallvard er ikke lenger bare et navn etter denne første boken om ham.

Boken kommer til 1000-årsjubileet for Hallvard Vebjørnssons fødsel i år, og den gir et bilde av hans samtid, av personen og helgenen. Boken har illustrasjoner som aldri har vært publisert før, den avslører hvor det ble av sølvskrinet i Hallvardskatedralen i 1532 og hvor mange kumlokk det er i Oslo med hellige Hallvards bilde på!

Boken sammenfatter alt kjent materiale til et hele som gir forståelse av utgangpunktet, tusen års forløp og vår egen tids kontekst for helgenen. Dyrkelsen av ham i middelalderen og dagens bruk som symbol har mange sammenhenger.

Tekst og bilder gir et tidsbilde fra årene da Hallvard Vebjørnsson ble født i 1020. Den siste del av vikingtiden var preget av handel og fredelig samkvem like mye som plyndringstokt og voldshandlinger. Norge var i ferd med å bli Norge, og Oslo ble etterhvert et politisk og religiøst sentrum med Hallvard som det religiøse midtpunkt.

De første skriftlige referansene til personen Hallvard er så tidlige at det ikke er grunn til å tvile på hans eksistens. Adam av Bremen skrev om ham allerede omkring 1070, en knapp mannsalder etter hans død. Hans karaktertrekk, familierelasjoner og skjebne trer tydelig frem i kildene som fulgte i tidlig middelalder.

Enigheten om kristningen av Norge på kirketinget i Moster i 1024 førte til byggingen av flere enn 1.500 kirker i Norge i de neste to århundrene. Kulten omkring Sankt Hallvard og dyrkelsen av ham bredte seg i Sør-Norge og i Sverige fra Norrland til Skåne. Han fikk mange kirker reist til sin ære, også i Bergen. Historien om Hallvardskirken i Bergen utdypes for første gang i boken.

På 1900-tallet fikk Sankt Hallvard en renessanse, først og fremst som profant symbol. Etter flere hundre års glemsel blir han på ny Oslos skytshelgen. Organisasjoner og institusjoner følger i kommunens fotspor og velger Sankt Hallvard som sitt merke.


Publisher: Orfeus Forlag

Published: May 2020